SUNU FORMATI

Her oturum Ted Konuşmaları formatında 15 dakikalık sunumlardan oluşacaktır.

Her oturumda 5 sunum yapılacaktır.

 

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Her öğrenciden sunumunu toplam 15 dakikada tamamlaması isteneceğinden hazırlanacak olan PowerPoint sunularının aşağıdaki linkte verilen kurallara göre hazırlanması gerekmektedir.

Etkileyici Sunum Teknikleri için tıklayınız

 

BİLDİRİ FORMATI

Yapılan sunuların Sempozyum kitapçığında yer alabilmesi için aşağıdaki kurallara göre yazılması gerekmektedir.

 

Sunum Yapılan bildiri yazılırken şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. Araştırmanın yazı dilinin sade ve akıcı ve anlaşılır şekilde kaleme alınması gerekmektedir.

2. Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yasla formatında yazılacaktır. Tablo/şekil/grafiklerde puntolar araştırmacının tercihine bırakılmıştır.

3. Sayfa numaralandırması; kapak, içindekiler listesi, tablolar/şekiller/grafikler listesinin olduğu bölümlerde küçük Romen rakamlarıyla (i, ii, iii), giriş bölümünden sonra ise doğal sayıyla (1, 2, 3, 4, …) yapılacaktır. Sayfa numaralarının önüne ve arkasına çizgi vb. bir karakter konulmamalıdır.

4. Sayfa düzeni; üst ve alt boşluk 3 cm, sol boşluk 4 cm ve sağ boşluk 2,5 cm olacaktır.

5. Metin içinde dipnotlar (kullanılacaksa) 8 punto ile sayfanın en alt kısmında yer alacaktır.

6. Tablo/şekil/grafiklerin isimleri ve numaraları mutlaka metin içinde ve tablo/şekil/grafikler listesinde yer alacaktır.

7. Yararlanılan tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre kaynakça bölümünde yer alacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ SON TESLİM TARİHİ

Öğrenciler tarafından hazırlanan bildiri özetleri en geç 11 Ocak 2019 tarihinde tenzileerdoganihl@gmail.com adresine gönderilecektir.

 

BİLDİRİ SON TESLİM TARİHİ

Öğrenciler tarafından sunulması belirlenen bildiriler en geç 29 Mart 2019 tarihinde  tenzileerdoganihl@gmail.com adresine gönderilecektir.